"Välkomna till Stigens friskola – en verksamhet som präglas av trygghet, lärande och gemenskap"

Välkomna till ett nytt läsår på Stigens friskola!

 

 

Läsårstider 2021 2022   

(info om lov, stängningsdagar och terminernas längd)

Vi påminner om att  restriktioner gällande Covid -19 fortsatt gäller (se nedan)

 

Information gällande Covid-19

(Daterat 210920)

Stigens Friskola följer fortsatt noga de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten för att förhindra risken för smittspridning av Covid-19.

Folkhälsomyndighetens direktiv:

  • Barn/elever och personal ska vara uppmärksamma på symptom som halsont snuva, hosta, andningssvårigheter, feber och muskel- och ledvärk.
  • Vid uppvisande av sådana symptom ska barnet/eleven och personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symptom.
  • Barn/elev och personal ska stanna hemma så länge man har symptom och två dagar efter tillfrisknande. 
  •  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att skolelever med symptom på Covid-19 testas (boka tid via 1177 eller via kontakt med vårdcentral). Syftet med provtagningen är att elever snabbare skall kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod.  
  • Om någon familjemedlem är sjuk i Covid-19, skall alla i hushållet vara hemma tills dess att karantäntiden är över. Skolan ombesörjer då att lämpligt studiematerial kommer eleven tillhanda.

Stigens friskola vädjar till samtliga vårdnadshavare att följa folkhälsomyndighetens direktiv för att förhindra smittspridning. Vid frågor, kontakta rektor.

 

Exempel på förebyggande åtgärder i skolan, förskolan och fritidshemmet:

Lämning/hämtning skola och fritids

Föräldrar som lämnar barn till skola och fritids ombeds ej följa med in i lokalerna. Detta för att undvika trängsel i korridorer och hallar.

Lämning/hämtning förskola

På förskola har vi fattat beslut om att det endast är barn och personal som får vistas inne i samlings- och lekrummen. Lämning och hämtning av era barn sker i hallarna av endast en vårdnadshavare i taget. Vi ber er vänta utanför och ringer tills personal öppnar. 

 

Övriga förebyggande åtgärder:

· Vi påpekar vikten av handhygien för barnen/eleverna och övervakar deras handtvätt inför och efter måltider, utevistelse och toalettbesök.

· Tillgänglighet till handdesinfektion, skyddsutrustning till personal vid behov. 

· Ökat avstånd mellan barn och elever i matsal och klassrum

· Barnen och eleverna serveras mat av personal

· Mycket utevistelse

· Utökade städrutiner

Vi utvärderar hela tiden situationen och så snart vi hittar områden/ situationer som upplevs som risker försöker vi åtgärda dessa. Till exempel:

Fortsatt gäller att för vi ska kunna planera undervisning och gruppindelning på bästa sätt ber vi er vänligen att meddela så snart som möjligt då ni vet att ert barn blir hemma. Vid de tillfällen ni vet redan kvällen innan att ert barn blir hemma dagen därpå uppskattar vi om ni meddelar detta via mail: sjukanmalan (a) stigensfriskola.se

Frågor och svar om Covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Frågor och svar om det nya coronaviruset
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

Med vänlig hälsning

Annelie Svanberg Andersson

Rektor

Stigens Friskola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolan ligger i det naturbelägna lilla samhället Stigen ca 5 km från Färgelanda tätort, och har sedan hösten 2011 bedrivit verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola åk. 1-6 samt fritidshem.

Vår friskola finansieras av den ordinarie kommunala skolpengen. Övriga avgifter för förskola och fritids är desamma som kommunens barnomsorgstaxa. Skolans verksamhet har inga krav på ideellt föräldraengagemang.

Skolan har en allmän pedagogisk inriktning, och vi lägger stort fokus på närmiljön med möjlighet att vistas utomhus i skog och mark.

Ett viktigt dokument för vår verksamhet är planen mot diskriminering och kränkande behandling, som finns här:

Lång version:

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 2021 2022

Kort version:

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 2021 2022

 

Vi arbetar för att planen ses som "levande dokument" som finns med oss i det dagliga arbetet.

Till lunchen serveras alltid salladsbuffé, mjölk, vatten, och knäckebröd med smör. All mat lagas på plats i vårt skolkök och är gjord från grunden utan halvfabrikat.