"Välkomna till Stigens friskola – en verksamhet som präglas av trygghet, lärande och gemenskap"

Information från Folkhälsomyndigheten gällande Coronaviruset

(Daterat 200318)

 OBS! Nya direktiv

Vi på Stigens Friskola följer Folkhälsomyndighetens direktiv för vad som ska gälla för att förhindra smittspridning av Coronaviruset. Nya direktiven innefattar följande:

  • För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symptom som halsont snuva, hosta, andningssvårigheter, feber och muskel- och ledvärk.
  • Vid uppvisande av sådana symptom ska eleven och personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symptom. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
  • Eleven och personalen ska stanna hemma så länge man har symptom och två dagar efter tillfrisknande
  • För att hålla nere gruppantalen så mycket som möjligt ska barn med allmän förskola vara hemma. Det gäller även för de barn som, av olika anledningar, har särskilda tider på fritids.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man rest eller inte.

Frågor och svar om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Frågor och svar om det nya coronaviruset
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus
Informationsblad till resenärer, svenska
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

Med vänlig hälsning

Annelie Svanberg Andersson, rektor vid Stigens friskola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolan ligger i det naturbelägna lilla samhället Stigen ca 5 km från Färgelanda tätort, och har sedan hösten 2011 bedrivit verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola åk. 1-6 samt fritidshem.

Vår friskola finansieras av den ordinarie kommunala skolpengen. Övriga avgifter för förskola och fritids är desamma som kommunens barnomsorgstaxa. Skolans verksamhet har inga krav på ideellt föräldraengagemang.

Skolan har en allmän pedagogisk inriktning, och vi lägger stort fokus på närmiljön med möjlighet att vistas utomhus i skog och mark.

Ett viktigt dokument för vår verksamhet är planen mot diskriminering och kränkande behandling, som finns här:

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 2019 2020

Vi arbetar för att planen ses som "levande dokument" som finns med oss i det dagliga arbetet.

Till lunchen serveras alltid salladsbuffé, mjölk, vatten, och knäckebröd med smör. All mat lagas på plats i vårt skolkök och är gjord från grunden utan halvfabrikat.