"Välkomna till Stigens friskola – en verksamhet som präglas av trygghet, lärande och gemenskap"

Välkomna till ett nytt läsår på Stigens friskola!

 

 

Läsårstider 2021 2022   

(info om lov, stängningsdagar och terminernas längd)

Vi påminner om att  restriktioner gällande Covid -19 fortsatt gäller (se nedan)

 

Information gällande Covid-19

(Daterat 21-11-29)

 

Var fortsatt uppmärksam på symtom som halsont, hosta, snuva, feber eller sjukdomskänsla. Stanna hemma vid dessa eller andra symptom på luftvägsinfektion.

Från 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla, även de som redan är vaccinerade, att testa sig för covid-19 när de får symtom. Provtagning ska ske i vården (PCR-test). Tester som man köpt själv gäller inte. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. Barn under 6 år med symtom ska stanna hemma.

Stigens friskola är fortsatt restriktiva med besök som inte är planerade och att samlas i alltför stora sammanhang inomhus.

Vi ber fortsatt vårdnadshavare till barn i skolan och på fritidshemmet att lämna och hämta på utsidan i möjligaste mån.

_____________________________________________________________________________

 

Regler för återgång till förskola och skola från Smittskydd Västra Götaland (daterad 21-11-24) ser ut som följer:

 

Barn med symptom och negativt PCR-test för Covid-19

Även om barnet får ett negativt testsvar för covid-19, bör barnet fortsätta stanna hemma från förskola, skola och andra aktiviteter när barnet har symptom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner, t.ex. influensa och RS-virus.

Återgång kan ske först när barnets allmäntillstånd tillåter, och detta skall då vara tydligt förbättrat. Barnet skall då alltså kunna orka delta i den ordinarie verksamheten, både ute och inne.

Kvardröjande (lättare) restsymptom kan dock finnas kvar.

 

Barn med symptom och positivt PCR-test för Covid-19

När en person testar positivt för covid-19 ska de som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symptom eller inte och oavsett ålder. 

Den som inte får symptom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter att personen i deras hushåll testade positivt.

Även här gäller att barnet ska ha ett tydligt förbättrat allmäntillstånd och orka delta i den ordinarie verksamheten, både ute och inne. Kvardröjande (lättare) restsymptom kan finnas kvar. Det är fortfarande viktigt att vara vaksam på nytillkomna symptom.

 

Fortsatt gäller att om ett barn får ett positivt PCR-test, taget på vårdcentral, så ska skolan smittspåra. Smittspårning sker i samverkan med Smittskydd Västra Götaland. Om det blir aktuellt med gurgeltest för några av skolan elever, skickas mer detaljerad information hem tillsammans med gurgeltesten.

______________________________________________________________________________

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolan ligger i det naturbelägna lilla samhället Stigen ca 5 km från Färgelanda tätort, och har sedan hösten 2011 bedrivit verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola åk. 1-6 samt fritidshem.

Vår friskola finansieras av den ordinarie kommunala skolpengen. Övriga avgifter för förskola och fritids är desamma som kommunens barnomsorgstaxa. Skolans verksamhet har inga krav på ideellt föräldraengagemang.

Skolan har en allmän pedagogisk inriktning, och vi lägger stort fokus på närmiljön med möjlighet att vistas utomhus i skog och mark.

Ett viktigt dokument för vår verksamhet är planen mot diskriminering och kränkande behandling, som finns här:

Lång version:

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 2021 2022

Kort version:

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 2021 2022

 

Vi arbetar för att planen ses som "levande dokument" som finns med oss i det dagliga arbetet.

Till lunchen serveras alltid salladsbuffé, mjölk, vatten, och knäckebröd med smör. All mat lagas på plats i vårt skolkök och är gjord från grunden utan halvfabrikat.