"Välkomna till Stigens friskola – en verksamhet som präglas av trygghet, lärande och gemenskap"

Information från Folkhälsomyndigheten gällande Coronaviruset

(Daterat 200812)

Stigens Friskola följer fortsatt noga de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten för att förhindra risken för smittspridning av Corona-viruset.

De direktiv som getts ut av Folkhälsomyndigheten och som vi utgår ifrån för att förhindra smittspridning är följande:

· Barn/elever och personal vara uppmärksamma på symptom som halsont snuva, hosta, andningssvårigheter, feber och muskel- och ledvärk.

· Vid uppvisande av sådana symptom ska barnet/eleven och personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symptom.

· Barn/elev och personal ska stanna hemma så länge man har symptom och två dagar efter tillfrisknande.

· För att hålla nere gruppantalen så mycket som möjligt ska barn med allmän förskola vara hemma. Det gäller även för de barn som, av olika anledningar, har särskilda tider på fritids.

Exempel på förebyggande åtgärder i skolan, förskolan och fritidshemmet:

· Vi påpekar vikten av handhygien för barnen/eleverna och övervakar deras handtvätt inför och efter måltider, utevistelse och toalettbesök.

· Vi sprider ut barnen och eleverna i matsalen

· Barnen och eleverna serveras mat av personal

· Mycket utevistelse

· Använder för tillfället ej gymnastiksal och redskap

Vi utvärderar hela tiden situationen och så snart vi hittar områden/ situationer som upplevs som risker försöker vi åtgärda dessa. Till exempel:

Föräldrar som lämnar barn i samband med att skolan börjar 8:20 samt vid hämtning efter skolans slut, lämnar och hämtar ert barn ute på skolgården för att undvika trängsel i korridorerna.

På förskola och fritids har vi fattat beslut om att det endast är barn och personal som får vistas inne i samlings- och lekrummen och att lämning och hämtning av era barn får ske i hallen. Även här handlar det om att minska risken för smittspridning.

Fortsatt gäller att för vi ska kunna planera undervisning och gruppindelning på bästa sätt ber vi er vänligen att meddela så snart som möjligt då ni vet att ert barn blir hemma. Vid de tillfällen ni vet redan kvällen innan att ert barn blir hemma dagen därpå uppskattar vi om ni meddelar detta via mail: sjukanmalan (a) stigensfriskola.se

Frågor och svar om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Frågor och svar om det nya coronaviruset
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus
Informationsblad till resenärer, svenska
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

Med vänlig hälsning

Annelie Svanberg Andersson

Rektor

Stigens Friskola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolan ligger i det naturbelägna lilla samhället Stigen ca 5 km från Färgelanda tätort, och har sedan hösten 2011 bedrivit verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola åk. 1-6 samt fritidshem.

Vår friskola finansieras av den ordinarie kommunala skolpengen. Övriga avgifter för förskola och fritids är desamma som kommunens barnomsorgstaxa. Skolans verksamhet har inga krav på ideellt föräldraengagemang.

Skolan har en allmän pedagogisk inriktning, och vi lägger stort fokus på närmiljön med möjlighet att vistas utomhus i skog och mark.

Ett viktigt dokument för vår verksamhet är planen mot diskriminering och kränkande behandling, som finns här:

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 2019 2020

Vi arbetar för att planen ses som "levande dokument" som finns med oss i det dagliga arbetet.

Till lunchen serveras alltid salladsbuffé, mjölk, vatten, och knäckebröd med smör. All mat lagas på plats i vårt skolkök och är gjord från grunden utan halvfabrikat.