"Välkomna till Stigens friskola – en verksamhet som präglas av trygghet, lärande och gemenskap"

Välkomna till Stigens friskola!

 

 

 

 

 

 

Läsårstider 2022 2023

(info om lov, stängningsdagar och terminernas längd)

 

 

Information gällande Covid-19

(Daterat 22-03-04)

Nya rekommendationer från 9 februari 2022:

Stanna hemma för att inte smitta andra

Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. Särskilda rekommendationer finns för personal inom vård och äldreomsorg.

Förskolebarn kan, precis som äldre barn och vuxna, gå tillbaka till förskolan när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara piggt, feberfritt (24 h) och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Syftet med att stanna hemma när du är känner dig sjuk med symtom på covid-19 är att inte smitta andra.

Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och får symtom på covid-19. Då ska du stanna hemma.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller få råd om var du kan söka vård. Du kan också besöka webbplatsen 1177.se.

Hämtat från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-med-symtom-pa-covid-19/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ber fortsatt vårdnadshavare till barn i verksamheten att lämna och hämta på utsidan i möjligaste mån.

_____________________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolan ligger i det naturbelägna lilla samhället Stigen ca 5 km från Färgelanda tätort, och har sedan hösten 2011 bedrivit verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola åk. 1-6 samt fritidshem.

Vår friskola finansieras av den ordinarie kommunala skolpengen. Övriga avgifter för förskola och fritids är desamma som kommunens barnomsorgstaxa. Skolans verksamhet har inga krav på ideellt föräldraengagemang.

Skolan har en allmän pedagogisk inriktning, och vi lägger stort fokus på närmiljön med möjlighet att vistas utomhus i skog och mark.

Ett viktigt dokument för vår verksamhet är planen mot diskriminering och kränkande behandling, som finns här:

Lång version:

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 2021 2022

Kort version:

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 2021 2022

 

Vi arbetar för att planen ses som "levande dokument" som finns med oss i det dagliga arbetet.

Till lunchen serveras alltid salladsbuffé, mjölk, vatten, och knäckebröd med smör. All mat lagas på plats i vårt skolkök och är gjord från grunden utan halvfabrikat.