Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Stigens friskola består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, psykolog och skolläkare. Skolan har eget avtal med specialpedagog, kurator och psykolog.

Elevhälsoteamets uppgift är att arbeta främjande och förebyggande och ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor i samarbete med rektor och övrig personal på skolan.

Jan Norén - kurator

Susanne Broberg - Specialpedagog

Günter Röhrich - skolpsykolog

- skolsköterska

- skolläkare

Om ni önskar kontakt med elevhälsoteamet, tillhandahåller skolans personal denna kontaktinformation.