Fritids

Fritidsverksamheten Äventyret

Fritidsverksamheten arbetar för det uppdrag som står i läroplanens allmänna råd för fritidshem: "Att erbjuda barn en meningsfull fritid samt stöd i deras utveckling"(LGR11).

På Stigens friskola erbjuder vi en aktiv fritidsverksamhet med möjlighet till mycket rörelse och lek efter skoltid, men det finns också tid för avkoppling och återhämtning efter dagens lektioner.

Vad är syftet med fritids egentligen?

På fritids får eleverna öva på sina sociala förmågor och dessutom få chans till återhämtning i en strukturerad men ändå kravlös miljö. Fritids fokuserar på kreativitet, aktivitet och socialt samspel. I förlängningen kan detta bidra till att eleven har lättare att hitta vägar till en egen meningsfull fritid i framtiden.

Fritids ger större chans till elevinflytande än skolmiljön. Det ger en än större sammanhållning på skolan då de träffar elever från andra klasser och dessutom skapar det en annan relation med personalen på skolan.

I vår planering vill vi bidra med att elever får ett bredare utbud i form av olika aktiviteter och genom att testa olika aktiviteter utvecklas de inom flera områden och det stärker självkänslan.

Hur skapar vi en tydlig struktur på fritids?

I hallen har vi hängt upp en kalender med ett schema som visar vad som ska göras hela veckan. Varje onsdag sitter fritidsgruppen och planerar upp aktiviteterna som ska genomföras under kommande vecka. Varje dag samlar vi ihop fritidsbarnen i en samling för att informera dagens schema, hemgångar och olika hållpunkter som behövs att följas.

Vi tror på tydlighet, rutiner och regler som underlättar elevernas fritidstid. Vi har gott samarbete personal emellan skola, fritids och förskola.

Vilka aktiviteter gör ni?

Vi håller oss till ett grundschema som består av:

Måndag- Utevistelse och lära oss nya spel

Tisdag- Skogen och how to draw/pearl

Onsdag- Kreativt arbete och Just dance

Torsdag- Drama och Städa

Fredag- Önskelådan och se över legot

Schemat ändras ju såklart ibland men vi försöker hålla ungefär samma för att eleverna ska få rutin i veckodagarna. På loven ser dagarna ofta olika ut mot originalschemat.

Fritidsverksamheten är till för de barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Vistelsetiderna styrs av föräldrars arbets-/studietid + resväg.

Våra öppettider är kl: 6.00-18.00 på vardagar.