Fritids

Fritidsverksamheten Äventyret

Fritidsverksamheten arbetar för det uppdrag som står i läroplanens allmänna råd för fritidshem: Att erbjuda barn en meningsfull fritid samt stöd i deras utveckling (Länk till vår lokala arbetsplan)

På Stigens friskola erbjuder vi en aktiv fritidsverksamhet med möjlighet till mycket rörelse och lek efter skoltid, men det finns också tid för avkoppling och återhämtning efter dagens lektioner.

Utevistelse i skog och mark i skolans närområde är något vi värdesätter och prioriterar, då vi upplever att det främjar lek och fantasi, ger vardagsmotion samt att naturen är en lugnande miljö. Utomhus har vi också möjlighet att arrangera fotbollsmatcher och andra lekar som har en stärkande inverkan på gruppgemenskapen.

Inomhus har eleverna möjlighet att pyssla, spela spel, leka rollekar med olika teman, prova på instrument i musikrummet, bygga med olika sorters byggmaterial och en massa annat som hör en fritidsverksamhet till. Ibland går vi till gymnastiksalen eller slöjdsalen, och eleverna har också möjlighet att vara med i skötseln av skolans olika djur. Vi har bland annat sköldpaddor och leopardgeckos på skolan.

Något annat som vi även lägger stor vikt vid är lugn och ro, möjlighet att dra sig undan för lite tystnad, samt högläsning som avslappning. Vi värdesätter det sociala samspelet, både elever emellan och mellan elever och personal.

Under lov planerar vi upp aktiviteter såsom bakning och matlagning, större pysselutmaningar, längre skogsturer med korvgrillning, disco med utklädning och annat skoj.

Våra öppettider är kl: 6.00-18.00 på vardagar.