Historik och huvudman

Tidigare drevs Stigens Skola i Kommunal regi, men efter ett beslut i kommunfullmäktige 2009 lades skolan ner.

Föräldrar i Stigen gick samman och bildade Kraftsamling Stigen med syftet att på sikt starta en fristående skola på orten. Efter godkännande av skolinspektionen kunde Stigens friskola invigas höstterminen 2011.

Skolans huvudman består av en styrelse där en rad olika personer med blandade kompetenser ingår, bl. a. inom ekonomi, ledarskap, organisation, pedagogik och IT.

Kontaktuppgifter:

Ordförande

Per Ekeroth: Per.ekeroth@stigensfriskola.se

styrelsen@stigensfriskola.se