Integritetspolicy

Data- och integritetspolicy 

Med anledning av GDPR (de nya dataskyddsreglerna inom EU) så har vi förtydligat vår integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av Stigens friskola, genom användning av våra webbsidor och tjänster. Policyn talar även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Stigens friskola har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Personuppgifter som behandlas 

Enligt Dataskyddsinspektionen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter. 

Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter: 

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. 
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss. 

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort när de ej är aktuella lägre. Viss typ av data måste lagras i enlighet med lagar och förordningar exempelvis bokföringslagen eller skollagen och kommer därför inte raderas även om elev avslutar sina studier hos oss. 

Ändamål med behandlingen 

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:
För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
För administration.
För att utveckla och förbättra våra tjänster.
För att ge dig som elev/medarbetare eller möjlig framtida elev/medarbetare information om våra tjänster. 

Personuppgifter i skoladministrationen 

Personuppgifter används i skoladministrationen bland annat vid betygshantering och frånvarorapportering, men även för statistik till SCB samt för internt bruk gällande utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinformation på våra skolor enligt bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS nr: 2008:355) 

Personuppgifter i marknadsföringssyfte 

Om det finns möjlighet att uppge dina personuppgifter på vår webbplats eller vid annan kontakt med oss kan du göra detta frivilligt. I de fall där du själv uttryckt ett behov av att komma i kontakt med oss, kommer personuppgifterna endast användas i syfte att uppfylla respektive ändamål, t.ex. att överföra önskad information via post, telefon, sms eller e-post. Du kan när som helst välja att tacka nej till att ta emot denna typ av information. 

Personuppgifter i sociala medier 

Vi använder sociala medier som kommunikationskanal för att nå våra målgrupper med information om Stigens friskola. Vi använder oss av följande kanaler:
Facebook
Instagram 

När du registrerar ett konto på sociala medier samtycker du själv till hantering av personuppgifter på den aktuella kanalen. Du väljer själv vilka uppgifter i din profil som ska vara synlig för andra. Beroende på hur du har valt att ställa in din profil är det endast dessa uppgifter som vi kan få tillgång till. Om du vid något tillfälle kommunicerar med oss via sociala medier väljer du själv vilka personuppgifter du vill dela med dig av. 

Dina rättigheter 

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register.
För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta vår rektor.