Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Barn och elever vid Stigens friskola omfattas av den olycksfallsförsäkring Färgelanda kommun tecknat med Svedea.

Information från Färgelanda kommuns hemsida:

En olycksfallsförsäkring är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom ofrivillig, plötslig, yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Färgelanda kommun har f.o.m den 1 januari 2021 tecknat försäkring med Svedea.

Olycksfallsförsäkring gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som är skrivna i kommunen och  går i enskild eller fristående verksamhet.
Försäkringen är en heltidsförsäkring och gäller alltså dygnet runt, både under vistelse i förskola/skola och under fritid. Inom begreppet förskola/skola ryms även familjedaghem, förskoleklass och fritidshem. Heltidsförsäkring gäller också för elever i gymnasieskola, gymnasiesärskola och elever som omfattas av det individuella programmet.
För elever i kommunal vuxenutbildning, grundvux. och SFI gäller försäkringen under verksamhetstid. Med verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i skola samt resa till och från skolan.

Skadeanmälan

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida,
www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.
På vår hemsida hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information. Har du inte möjlighet
att anmäla skadan online går det bra att kontakta oss via telefon, mejl eller post.
Vår skadeavdelning är öppen vardagar 8 -17 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma
nummer).

Telefonnummer: 0771-160 199

Mejl: skadorforetag@svedea.se

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Försäkringsbesked- Olycksfall-2021