Personal

Annelie Svanberg Andersson heter jag och är rektor och förskolechef här på Stigens Friskola. Jag har haft den stora förmånen att ha varit med ända sedan starten av skolan hösten 2011.

För mig är samarbetet med er vårdnadshavare mycket viktigt. Vi strävar mot samma mål, både vi som arbetar i verksamheten och ni som är vårdnadshavare, nämligen att era barn och elever får en bra grund att stå på när de möter framtiden. Vi vill att alla når en så hög måluppfyllelse om möjligt utifrån vars och ens förutsättningar. Min målsättning är att tillsammans med mina pedagoger ge barn och elever en undervisning av hög kvalitet. Värdegrundsarbetet är något av en grundpelare för att skapa trygga, harmoniska och i förlängningen kunskapstörstande och nyfikna barn. Som ledare vill jag kunna erbjuda en verksamhet som präglas av trygghet, lärande och gemenskap både bland vuxna och barn.