Skolskjuts

Vi erbjuder busskort som gäller inom Färgelanda kommun till skolans elever om behov av buss till/från skola finns. Eventuellt borttappat kort ersätts ej av Stigens friskola