Skip to main content

Klagomålshantering

Klagomålshantering enligt skollagen

Enligt (2010:800, 4 kap 7-8 §) är vi skyldiga att ha skriftliga rutiner för hantering av klagomål. Om du har synpunkter eller är missnöjd med något inom vår förskola, skola eller fritidsverksamhet, är det viktigt för oss att höra detta. Dina synpunkter är en värdefull del i vårt kvalitetsarbete och hjälper oss att identifiera och åtgärda eventuella brister.

Steg-för-steg rutiner vid klagomål

Steg 1

Vi uppmuntrar dig att först ta upp ditt klagomål direkt med den berörda personalen. Om problemet kvarstår, kontakta rektor Annelie Svanberg Andersson på 0528-309 70. Du kan även välja att direkt kontakta rektor eller styrelsen om du föredrar det.

Steg 2

Rektor tar emot dina synpunkter och diskuterar dem med berörd personal. Dessa samtal dokumenteras. Vid behov anordnas ett möte med dig och berörd personal för att upprätta en handlingsplan. En uppföljning och återkoppling sker inom två veckor.

Steg 3

Om du inte är nöjd efter steg 2, kontakta återigen rektor eller styrelsen för ytterligare samtal och åtgärder.

Vid fortsatt missnöje

Du kan kontakta Skolinspektionen om du är missnöjd med hur huvudmannen hanterat ditt ärende. Gäller ärendet förskolan, vänd dig till Färgelanda kommun.

Skriftligt klagomål

Använd vår klagomålsblankett som kan laddas ner här. Efter inlämning av blanketten får du en bekräftelse och en återkoppling inom två veckor.

Ytterligare information och stöd

Du kan även direkt vända dig till Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se. Elever kan alltid prata med lärare, rektor, skolsköterska, kurator eller annan betrodd personal. För frågor som rör diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, besök Barn- och Elevombudsmannens hemsida, www.skolinspektionen.se/BEO.

Vi på Stigens Friskola är engagerade i att säkerställa att alla våra elever och deras vårdnadshavare känner sig hörda och respekterade. Din feedback är avgörande för att vi ska kunna erbjuda en trygg och givande utbildningsmiljö.