Skip to main content

Välkommen till vår lilla stora skola

På Stigens Friskola blomstrar barns nyfikenhet och lärande

I hjärtat av den storslagna naturen i Stigen finner du vår friskola – en plats där barns lärande och välbefinnande är i fokus. Här, med blicken mot skogsbrynet, följer vi Skolverkets läroplaner för förskolan (LpFö18) och grundskolan (Lgr22) och skapar en undervisning som känns lika naturlig som morgondagg.

Trygghet, lärande och tillhörighet

Vårt mål är enkelt men djupt – vi strävar efter att varje dag ge våra elever en känsla av trygghet, lustfyllda upptäckter och en stark gemenskap. I våra korridorer möts du av skratt, nyfikenhet och ett gemytligt, öppet klimat där varje elev är viktig.

När världen är ditt klassrum

Som en liten enhet har vi förmånen att se och höra varje barn. Vi lär känna dem inte bara som elever utan som de unika individer de är. Vårt arbete i åldersblandade grupper främjar en familjär känsla där vi tillsammans kan bygga en grund för en livslång kärlek till lärande.

Kösystem? Mer som en familj

Vi håller våra klasser små för att kvaliteten ska vara stor. Vi har valt att sätta ett maxtak på 18 små upptäckare i vår förskoleverksamhet och vi använder ett kösystem som en inbjudan – kom och bli en del av vår familj.

Värderingar som väver samman vår dag

Varje dag på Stigens Friskola är vävd med värderingar som respekt, omtanke och mod att vara sig själv. Detta är inte bara ord på ett papper – det är hjärtat i vår vardag, synligt i allt från skolgården till vårt engagemang i planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Naturen som vår närmaste granne

Vår skola ligger på landsbyggden – en grön oas där vi regelbundet utforskar och lär från den värld som omger oss. Vår arbetar för en hållbar framtid, inte bara för våra elever utan för hela samhället.

Välkommen till en plats där lärandet lever

Kom och upplev en dag med oss på Stigens Friskola. Känn pulsen av en skola där varje dag är en ny resa, där lektioner är äventyr, och där varje barns potential får allt utrymme att växa.