Skip to main content
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Förskolan på Stigens Friskola

En trygg start på livets lärande

På Stigens Friskola välkomnas barn i åldrarna 1-5 år till en varm och trygg miljö. Med en gruppstorlek på maximalt 18 barn garanterar vi individuell uppmärksamhet för varje barn.

Möt vår engagerade personal

Vårt team består av kvalificerade förskollärare, socialpedagog och montessoripedagog, alla passionerade för att främja barns utveckling. Vår personal har lång erfarenhet och arbetar för att skapa en kreativ och stimulerande miljö där varje barn får möjlighet att utforska och växa.

En miljö som inspirerar

Vår förskola erbjuder en balans mellan strukturerade aktiviteter och fri lek. Vi värdesätter vikten av att barnen får uppleva en varierad dag med både aktivitet och avkoppling, i en miljö som uppmuntrar till lärande och utforskande.

Vår pedagogiska inriktning

Vi följer Lpfö18 (läroplan för förskolan) och integrerar lek och lärande i alla aktiviteter. Vårt mål är att skapa en atmosfär där barnen känner sig sedda och betydelsefulla, och där de uppmuntras att bli självständiga och trygga individer.

Dagliga äventyr och lärande

Våra aktiviteter är varierade och innehåller:

  • Språkutveckling: Genom lekfulla språk- och mattesamlingar.
  • Motorik: Med fokus på rörelse, både inomhus och utomhus.
  • Natur och Miljö: Utforskning av den omgivande naturen och hållbarhetsprojekt.
  • Konst och Kreativitet: Skapande verksamhet som uppmuntrar uttryck.
  • Bygg och Konstruktion: Stimulerande aktiviteter för att främja problemlösningsförmåga och kreativitet.

Digitalt lärande och samarbete

Teknik och digitala verktyg används på ett åldersanpassat sätt, för att förbereda barnen för en teknikintensiv framtid. Vi värdesätter också ett starkt samarbete mellan förskola, hem och grundskola, för att skapa en sömlös övergång för barnen.

Engagera dig och följ vår resa

För att följa vår dagliga verksamhet och se våra lärmiljöer och aktiviteter, besök gärna vårt Instagramkonto

Vi på Stigens Friskolas förskola är engagerade i att ge varje barn en kärleksfull och inspirerande start på deras utbildningsresa.

För mer information, vänligen kontakta oss eller besök vår förskola på Stigevivägen 11, Stigen.