Skip to main content
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Fritids på Stigens Friskola

Fritidsverksamhet med fokus på utveckling

På Stigens Friskola erbjuder vi en aktiv fritidsverksamhet som inte bara följer Lgr22’s allmänna råd men också ger eleverna en chans till både rörelse och vila efter skoldagen. Vi skapar en miljö där eleverna kan koppla av, återhämta sig och fortsätta lära på ett lekfullt sätt.

Syftet med fritids

Fritiden på Stigens Friskola är en viktig tid där eleverna utvecklar sociala färdigheter och återhämtar sig i en avslappnad men ändå strukturerad miljö. Genom att fokusera på kreativitet, aktivitet och socialt samspel, bygger vi en grund för elevernas framtid både i och utanför klassrummet.

En naturlig förbindelse mellan skola och fritid

Vår lilla verksamhet gör övergången från skola till fritid sömlös, vilket förstärker vårt mål om att skapa en integrerad omsorg och inlärning som kompletterar den vanliga undervisningsmiljön.

Struktur och aktiviteter på fritids

Genom en tydlig veckoplanering, med aktiviteter som är väl förankrade hos både personal och elever, säkerställer vi att varje elev får ut så mycket som möjligt av sin fritid. Vi tror på struktur, rutiner och regler som hjälper till att skapa en förutsägbar och stimulerande miljö för alla.

Vårt utbud av aktiviteter

Med en brett utbud av aktiviteter – från utevistelse och kreativa projekt till digitala utforskningar – erbjuder fritids på Stigens Friskola eleverna alla möjligheter att växa och utveckla sina unika talanger och stärka sin självkänsla.

Öppettider och samarbeten

Vår fritidsverksamhet är anpassad för att tillgodose behoven hos föräldrar som arbetar eller studerar, med öppettider från 6.00 till 18.00. Under skolloven anpassar vi och planerar vår verksamhet utifrån hur barngruppen ser ut.

På Stigens Friskola är fritids en grundläggande del av elevernas dag, och vi är stolta över att erbjuda en plats där varje barn kan växa, lära och trivas.