Skip to main content
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Skolan på Stigens Friskola

En pedagogisk oas i hjärtat av naturen

I vår natursköna ort Stigen, erbjuder Stigens Friskola en unik utbildningsresa från förskoleklass till årskurs sex. Vi är stolta för vår pedagogik där elevernas välmående, trygghet och lärande står i centrum. Vårt mål är att tillgodose varje elevs behov och att de skall känna sig sedda och uppskattade.

Vad vi erbjuder:

 • Små elevgrupper för personligt anpassat lärande
 • En hög lärartäthet med legitimerade och engagerade lärare
 • En undervisningskvalitet som berikar och utmanar
 • Ett välkomnande och trivsamt skolklimat som skapar trygghet
 • Trivsamma och inspirerande lärmiljöer som uppmuntrar kreativitet
 • Hemlagade och näringsrika måltider från vårt egna skolkök

Vi tror starkt på att utbildning handlar om mer än bara kunskap; det är en grund för att bygga trygghet och gemenskap. Vår metodik baseras på åldersblandade grupper och en djup förståelse för läroplanen Lgr22, vilket inkluderar:

 • Normer och värden som skapar medvetna medborgare
 • Kunskaper som bygger på gedigen förståelse
 • Elevinflytande som uppmuntrar ansvar och engagemang
 • Samverkan mellan skola och hem för en sammanhängande utbildningsresa

Fokuspunkter i vår undervisning:

 • Grunden i att läsa, skriva och räkna, som är avgörande för livslångt lärande
 • Ämnesövergripande lärometoder som ger en helhetsmässig förståelse
 • Estetiska ämnen som kompletterar och förstärker teoretiska ämnen

På Stigens Friskola är vi även stolta över vårt elevhälsoteam bestående av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och psykolog, som aktivt bidrar till en trygg och hälsofrämjande skolmiljö.