Skip to main content

Elevhälsan på Stigens Friskola – Ett stöd i skoldagen

Omsorg och expertis för varje elev

På Stigens Friskola har vi byggt upp ett starkt elevhälsoteam bestående av specialpedagog, skolsköterska, kurator, psykolog och skolläkare. Genom vårt avtal med dessa specialister försäkrar vi att alla våra elever får tillgång till den vård och det stöd de behöver under sin skoltid.

Elevernas välbefinnande

Vårt elevhälsoteam är hjärtat i vårt förebyggande och främjande arbete. Vårt uppdrag sträcker sig från att följa och stödja varje elevs personliga utveckling till att bevara deras fysiska och mentala hälsa. Vi strävar efter att ingjuta sunda vanor och se till att våra elever blomstrar i en miljö av omsorg och kunskap.

Möt vårt team

  • Jan Norén – Kurator som ger stöd och vägledning.
  • Ellinor Wikman – Specialpedagog.
  • Alexandra Virje – Skolpsykolog som öppnar vägar till förståelse.
  • Ulrika Mattson – Skolsköterska från Dalslandskliniken, som håller koll på hälsan.
  • Angelo Termini – Skolläkare från Dalslandskliniken, som ser till elevernas fysiska välbefinnande.

Kom i kontakt med oss

För frågor eller stöd, tveka inte att nå ut till oss. Vårt elevhälsoteam är bara en konversation bort från att hjälpa dig eller ditt barn. Ring skolan på 0528-30970 eller maila till info@stigensfriskola.se för att få vägledning och kontaktuppgifter.

På Stigens Friskola är engagemanget för elevens välbefinnande djupt rotat. Vi är här för att se till att varje steg i utbildningsresan är stöttande, tryggt och främjar personlig tillväxt.